Startsida

Välkommen till vår hemsida!

I listen ovan finns allmän information och kontaktuppgifter.
I kolumnen t.v. ser du de ämnen som kan vara av intresse.

 Fläcksjön var tidigare fylld med vassruggar och många trodde nog att sjön fått sitt namn därav. Men namnet kommer av ”Flattian”, med innebörd ”den flata sjön”!
                                                                                                                                   Foto: Jan Carlsäter 1971
En sockenkarta med punktmarkeringar finns i vänstra kolumnen. Under den finns beskrivningar av punkterna under rubrik Dokument.