Startsida

Välkommen till vår hemsida!

I listen ovan finns allmän information och kontaktuppgifter.
I kolumnen t.v. ser du de ämnen som kan vara av intresse.

 .                                                                                                                                           Foto: Disa Smedshammar Fläcksjön var tidigare fylld med vassruggar varför många trodde  att sjön fått sitt namn av dessa vassfläckar. Men så är inte fallet,  förr hette den  ”Flattian”, den flata sjön.

En sockenkarta med punktmarkeringar finns i vänstra kolumnen. Under den finns beskrivningar av punkterna under rubrik Dokument.