Nytillkommet

Här kommer nytt och ändringar på hemsidan  att publiceras, det senaste inlägget överst.

2020-10-16
Ny artikel under ”Våra efterforskningar” om Kyrksilverstöld och instrumentell förlossningsutbildning – en omaka familjehistoria!

2020-09-16
Nya gränsrösen från Långmossen till Bergåsaröset.
OBS! Partiet mellan Hagby Långmosse och väster om Långmossen kommer efter besök på platserna.

2020-07-16
Nya dokument angående sockengränsens dragning väster om Hagby Långmosse.

2020-06-07
Nya dokument angående sockengränsens dragning vid Hällsjöns norra del.