Nytillkommet

Här kommer nytt och ändringar på hemsidan  att publiceras, det senaste inlägget överst.

2021-12-20
En nya artiklar under ”Våra efterforskning”
Historien om Sätra ångkvarn och -såg

2021-12-18
Två nya artiklar under ”Våra efterforskning”
Öster Sätra bys historia Del 1 fram till laga skiftet.
Öster Sätra bys historia Del  2 tiden efter laga skiftet.

2021-02-12
En ny rubrik i vänstra marginalen ”Övriga bidrag”. Hit har vi lagt nedanstående bidrag till hemsidan.
Börje Hanssons artikel ”Sätrabrunn under 1940-talet, ur ett personligt perspektiv”
Kyrkoherde Axel Ericssons artikel  ”En livsgärning, Erik-Ers mor berättar”.