Nytillkommet

Här kommer nytt och ändringar på hemsidan  att publiceras, det senaste inlägget överst.

2020-02-22
Komplettering av dokument till Sockenkarta, sid. 128

2020-02-04
Korrigering av dokumenten 40a och 40b.
Nytillkomna dokument 99 Stuntbo och 156 Erikslund.

2020-01-06
Vi har flyttat Ösjö-Emmas artikel från ”Persongalleriet” till ”Andra artiklar”

2019-11-23
Ny bild från V. Vrenninge i ”Fotogalleriet”

2019-11-21
Två nya gårdsbilder från Ö. Vrenninge i ”Fotogalleriet”.

2019-11-12
Ny artikel under ”Andra artiklar” om skollärarinnan Margta Olsdotter i Rörbo.

2019-11-10
Ny artikel under ”Andra artiklar” om gränstvister norr och söder om Båtröset, med benämningen ”Kiltvisterna”.

2019-09-02
Två nya kategorier i vänster kolumn har tillkommit
”Karta över Sockengränsrösen” och ”Dokument till gränsrösekartan”.
Dokument läggs in vartefter.